Risalah kepada Para Murabbi

(Bahagian 1/2) Saudaraku yang dikasihi di jalan Allah, Ketahuilah bahawa kalian berada di atas bilah-bilahan besar dari dakwah Rasulullah s.a.w nyang diberkati. Kalian memikul tanggungjawab…
Page 1 of 2