Agar Kita Mampu Memahami Orang Lain

Seringkali kita salah dalam memahami orang lain dan mentafsirkan sikap mereka. Untuk kita memahami mereka dengan pemahaman yang sahih, maka kita perlukan, Pertama: Kita perlu berfikir dengan cara mereka berfikir bukan dengan cara kita berfikir. Kita perlu mengukur banyak perkara mengikut cara ukuran mereka bukan mengikut cara kita sendiri. Kedua, kita perlu membezakan antara sikap kita terhadap pandangan dan cara mereka berfikir dengan penafsiran kita tentang sikap mereka. Ketiga, kita perlu melapangkan dada kita kepada mereka yang tidak bersetuju dengan kita. Jika tidak, maka kita tidak akan dapat melihat selain diri kita sendiri sahaja.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by